ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ (ศาลหลักเมือง)

ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ (ศาลหลักเมือง)

ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ (ศาลหลักเมือง)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sakon Nakhon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ (ศาลหลักเมือง) เดิมมีชื่อว่า ศาลเจ้าปู่โต้งมเหศักดิ์หลักเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ (โต่งตามความหมายในพจนานุกรม น.ที่สุดของสิ่งที่เป็นแนว เช่น ปลายโต่ง ท้ายโต่ง สุดโต่ง, ก.เป็นภาษาพื้นบ้านอีสานลักษณะเป็นกิริยาคือ การรองรับสิ่งของที่โยนมาไหลมา ตกลงมาเช่น เครื่องดักปลาหรือโต่งดักปลา โต่งน้ำจากชายคา)เจ้าโต่งเป็นศาลเจ้าที่ตั้งเรียงรายในคูเมืองในคูหมากเสื่อและโนนหลักเมืองคือ
 
ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ปัจจุบันขณะนี้ โดยเฉพาะศาลเจ้าปู่โต่งอุปฮาดราชวงศ์เมืองสารพันวันทองของสองฝั่งแม่น้ำโขง โดยพระอุปฮาดโต่งถูกส่งมาเพื่อปกป้องคุ้มครองชาวเมืองหนองหารหลวงและมารักษาพระธาตุเชิงชุมเมืองหนองหารหลวงสมัยนั้น กำหนดการจัดเลี้ยงบวงสรวงศาลเจ้าปู่โต่งมเหศักดิ์หลักเมืองคือ เดือน 6 ขึ้น 3 ค่ำของทุกปี
 
ต้องมีการจัดเครื่องบวงสรวงเครื่องสังเวย มีหัววัว ขาวัว พร้อมเนื้อ เครื่องในและข้าวตอกดอกไม้ของส้มของหวาน อาหารสุกและเหล้าขาวพร้อมเครื่องดนตรี มีปี่ พิณ แคน ฉิ่ง ประกอบพิธีการจัดเลี้ยงบวงสรวง เครื่องทรงต่างๆ แล้วแต่เจ้าจะทรงผ้าสีต่างๆ ศาลเจ้าปู่โต่งมเหศักดิ์หลักเมืองได้สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนมนเมืองสกลนคร
 
เจ้าโต่งอุปฮาดราชวงศ์จากเมืองสารพันวันทองของสองฝั่งแม่น้ำโขงถูกส่งมาเพื่อปกป้ององค์พระธาตุเชิงชุมและชาวเมืองหนองหารหลวงให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งทางบกและทางน้ำ ในเขตลุ่มน้ำหนองหารและแม่น้ำก่ำที่ไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงตอนล่างให้ได้รับความปลอดภัยทุกคน เมื่อท่านสิ้นพระชนม์แล้ว ท่านมาสิงสถิตอยู่ที่ศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์หลักเมืองจนตราบเท่าทุกวันนี้
ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ (ศาลหลักเมือง) Map ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ (ศาลหลักเมือง) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลเจ้าพ่อมเหสักข์ (ศาลหลักเมือง)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(19)

Church Church(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(7)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)