หนองสำโรง

หนองสำโรง

หนองสำโรง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sakon Nakhon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
หนองสำโรง เดิมเป็นหนองน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน แต่มีลำห้วยสำโรงล้อมรอบ ต่อมาได้รับงบประมาณจากกรมประมงมาขุดลอกและขยายให้กว้างขึ้น ใช้งบประมาณขุดลอกเป็นเงิน 932,500 บาท และได้รับงบประมาณจาก อบต. พังโคน สร้างศาลาพักริมทางและปลูกต้นไม้รอบหนองน้ำเป็นเงิน 200,000 บาท ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่แข่งเรือประเพณีประจำปี
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: หนองสำโรง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(19)

Church Church(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(7)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)