สถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร

สถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร

สถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sakon Nakhon attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน อำเภอพังโคน เป็นสถาบันวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แบบครบวงจร โดยทำการศึกษาวิจัย และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่น  
 
สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมก็มี เช่น ผลิตภัณฑ์จากผลเม่า ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่ทำมาแปรรูปได้หลากหลายอย่าง ไวน์ น้ำผลไม้ ไอศกรีม แยม เป็นต้น และผลิตภัณฑ์แมลงนานาชนิดบรรจุกระป๋อง นอกจากนี้ภายในสถาบันยังมี ฟาร์มโคนม โคเนื้อ และสุกร ให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชม
Tel Tel: 042711460
Educational Places Category: Educational Places
Tag Tag: สถาบันวิจัย และฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(19)

Church Church(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(7)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)