ต่างซอมต่อ

ต่างซอมต่อ

ต่างซอมต่อ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ช่วงเวลา ในช่วงเข้าพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10)
 
ความสำคัญ เป็นการทำบุญถวายข้าวมธุปยาส (ข้าวทิพย์) ซึ่งชาวบ้านที่ศรัทธาวัดจะเตรียม ข้าวปั้น ขนมหวานผลไม้ ดอกไม้ มาจัดถวายแด่พระพุทธเจ้า
 
พิธีกรรม ทำบุญที่วัด จัดงาน 2 วัน วันแรก ตอนเช้า จัดเตรียมสถานที่ข้าวปลาอาหารสำหรับถวายพระสงฆ์ และเลี้ยงผู้มาร่วมงาน ตอนเย็น ชาวบ้านจะนำขนมหวาน ข้าวสาร ผลไม้ น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ดอกไม้ ธูปเทียน และปัจจัยไปร่วมทำบุญ คณะศรัทธาวัด จะนำขนมหวาน ดอกไม้ ผลไม้ ไปจัดแต่งเพื่อเตรียมถวายในเช้าวันรุ่งขึ้น
 
วันที่สอง เช้าตรู่ คณะศรัทธา จะนำขนมหวานดอกไม้ ผลไม้ ข้าวปั้น จัดตั้งบนโต๊ะ เพื่อถวายแด่พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดถวายพรพระ ถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ตอนสาย ประชาชนจะมาร่วมงานพร้อมกันที่วัดรับศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ และผู้มาร่วมงาน พระสงฆ์ให้พระอนุโมทนาทำบุญเป็นเสร็จพิธี
 
จากพระพุทธประวัติ ตอนนางประชาบดีโคตมีนำขนมหวานและอาหารถวายแด่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าฉันอาหารเสร็จแล้ว ลอยถาดอาหารเสี่ยงทาย ก่อนจะตรัสรู้ชาวไทยใหญ่เชื่อว่า ถ้าได้ถวายอาหารขนมหวาน ข้าวปั้น จะได้บุญกุศลยิ่งใหญ่
Tag Tag: ต่างซอมต่อ
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)