พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์

พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์

พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

วัดพระนอน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยวัดพระธาตุกองมู ตามประวัติเล่ากันว่า องค์พระนอนและวิหาร สร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2418 โดยพญาสิงหนาถราชา ซึ่งเป็นชาวไทใหญ่(นามพม่าว่าชานกะเล นามไทใหญ่ว่าพะก่าเติกซาน)
 
เจ้าเมืององค์แรกของแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง ท่านเป็นผู้ที่เกิดวันอังคารจึงสร้างองค์ไสยาสน์ขึ้นเพื่อให้เป็นพระประธาน จนมาแล้วเสร็จในสมัยพระนางเมียะ ชายาของพญาสิงหนาทราชา ขึ้นครองเมือง
 
วัดพระนอนจึงเป็นวัดประจำตระกูลของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน วัดพระนอนมีอุโบสถหลังเก่าที่งดงาม สันนิษฐานสร้างราวปี พ.ศ. 2469 สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ และเป็นหนึ่งในจำนวนโบราณสถานแบบไทใหญ่เพียงแปดหลังในภาคเหนือที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ นอกจากนี้ทางทิศเหนือของวัดยังเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนทุกพระองค์ 
 
ชื่อวัดพระนอน ได้มาจากพระนอนที่ประดิษฐานอยู่ภายในจอง ด้านหนึ่งของจองกั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ ใช้ชื่อว่า “ พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์ ” ก่อตั้งขึ้นโดยพระใบฎีกาศาสน์ สาสโน เจ้าอาวาสองค์ที่ 7 ของวัดพระนอน ท่านเล่าว่า แต่เดิมนั้นข้าวของมีค่าต่าง ๆ ของทางวัดอยู่ในจอง ยังไม่ได้มีการจัดวางเป็นสัดส่วน จากนั้นในปี พ.ศ. 2532 จึงเริ่มสร้างห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้น แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2533 
 
ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อาทิ พระบรมอัฐิธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯพระเครื่องเก่าแก่รุ่นต่าง ๆหลายร้อยองค์ พระพุทธรูปทองคำปางต่าง ๆ พระบัวเข็มคู่ 5 องค์ บาตรพระ ปั๊บสาไทยใหญ่อายุตั้งแต่ 300 ปีจนถึงปัจจุบัน คัมภีร์กรรมวาจาของพระสงฆ์พม่าทำด้วยทองสำริด ถ้วยใส่ข้าวแกงของเจ้าเมืองทำจากญี่ปุ่น
 
กาน้ำชาของเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ธนบัตรพม่าสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ข้าวของมีค่าต่าง ๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในตู้กระจกที่ติดลูกกรงกั้นอีกชั้นหนึ่งอย่างแน่นหนาเพื่อกันของสูญหาย ซึ่งท่านเจ้าอาวาสบอกว่า ลูกกรงพวกนี้ติดตายไว้ ไม่มีกุญแจ ท่านว่าถ้าท่านมรณภาพไปแล้ว ของจะได้คงอยู่ไม่สูญหาย
 
นอกจากนี้ยังจัดแสดงสิ่งของอื่นๆ อาทิ พระไตรปิฎกนานาชาติรวม 18 ชาติ อูบใส่อาหารถวายพระสงฆ์ เครื่องถ้วยชามเซรามิก กังสดาล เปลือกหอย ปืนยาว เครื่องเล่นแผ่นเสียง วิทยุรุ่นเก่า ตะเกียง ข้าวของเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นต้น
 
ของส่วนใหญ่มีป้ายคำอธิบายว่าคืออะไร เขียนด้วยลายมือของท่านเจ้าอาวาส ของเกือบทุกชิ้นท่านเป็นผู้เสาะแสวงหามาทั้งจากในประเทศไทยและจากฝั่งพม่า เนื่องจากท่านมีเชื้อสายไทยใหญ่ เคยไปบวชเรียนอยู่ที่พม่าถึง 8 ปี และของบางส่วนได้มาจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย และเป็นของที่อยู่ในวัดดั้งเดิม
พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์ Map พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์ Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์เจ้าคุณโสภณสามัคคีนุสรณ์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)