ห้วยตองก๊อ

ห้วยตองก๊อ

ห้วยตองก๊อ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 95 ม.7 ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 
 
ประวัติชุมชน ห้วยตองก๊อ คำว่า “ตองก๊อ” นั้น คือต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใบคล้ายกับต้นตาล ใบใช้ทำหลังคาบ้านเหมือนใบหญ้าคา หมู่บ้านห้วยตองก๊อตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ของต.ห้วยปูลิง โดยก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อพ.ศ. 2332 หรือประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว
 
เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย สันโดษ ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมเป็นสำคัญ อาชีพส่วนใหญ่ทำไร่หมุนเวียน ทำนาขั้นบันได และเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันมีจำนวนประชากร 294 คนหรือจำนวน 48 ครัวเรือน โดย 40 ครัวเรือนนับถือพุทธศาสนา อีก 8 ครัวเรือนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์
 
มีลักษณะการปกครอง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
- การปกครองโดยธรรมชาติ ที่ปกาญอ เรียกว่า (ฮึโข่) ทำหน้าที่ในเรื่องการประกอบพิธีกรรม
 
- การปกครองโดยทางการ คือ มีผู้ใหญ่บ้านปกครองชุมชนตามกฎหมาย โดยทำหน้าที่ที่ทางภาครัฐมอบหมาย
Fax Fax: 0843725516
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: ห้วยตองก๊อ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)