บ้านน้ำฮูหายใจ

บ้านน้ำฮูหายใจ

บ้านน้ำฮูหายใจ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

ประวัติชุมชน เมื่อชาวบ้านบ้านน้ำฮูหายใจกับชาวบ้านบ้านห้วยฮี้อยู่รวมกันในที่เดียวกัน คือบ้านเปาะทูคี โดยมี นายส่างป้าง ซึ่งชาวบ้านเสนอให้เป็นผู้นำทางศาสนา แต่นายส่างป้างไม่ยอมเป็นผู้นำ แต่ตัดสินใจที่จะนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ยอม
 
ดังนั้นชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงตัดสินใจอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านห้วยฮี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 คนที่ไม่ได้อพยพส่วนหนึ่งตัดสินใจนับถือศาสนาคริสต์กับนายส่างป้างซึ่งมีประมาณ 6 ครัวเรือน
 
จากนั้น จึงตัดสินใจย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านน้ำฮูหายใจเมื่อปี พ.ศ.2512 คือครัวเรือนของ นายส่างป้าง นายสาที่ นายกระหมื่อ นายพะเหว่โพ นายเดกูร และนายต่าหัวหว่า
 
แต่ต่อมาครัวเรือนของนายกะหมื่อย้ายไปอยู่ห้วยฟาน นายเอกูร นายส่างป้างและนายพะเหว่โพย้ายลงไปอยู่บ้านสวยหลวงจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงเหลือครัวเรือนของนายสาที่และนายต่าหัวหว่าที่ยังอยู่ที่บ้านน้ำฮูหายใจ ซึ่งปัจจุบัน มีจำนวนทั้งหมด 12 ครัวเรือน มีประชากรจำนวน 49 คน เป็นชาย 20 คนและหญิง 29 คน
 
ที่มาของชื่อชุมชนนั้น มาจาก ถ้ำในหมู่บ้านซึ่งมีลักษณะเด่นคือ ถ้ำจะมีน้ำไหลเข้าอยู่เหมือนคนหายใจ เลยตั้งชื่อหมู่บ้านเป็น “น้ำฮูหายใจ”
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านน้ำฮูหายใจ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)