บ้านสบโขง

บ้านสบโขง

บ้านสบโขง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

ช่วงที่ควรมาเที่ยว คือ เดือน พ.ย.-ก.พ.
 
บ้านสบโขง เป็นหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในหุบเขา และลำน้ำของแม่น้ำเงา มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
 
ชาวกระเหรี่ยง กลุ่มนี้นิยมอาศัยใกล้แหล่งน้ำเพื่อดำรงชีวิต เมื่อตกเย็นจะใช้พลังน้ำในการทำที่ตักข้าว อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ใช้ภาษากระเหรี่ยงในการสื่อสาร ปัจจุบัน มีโรงเรียน และมีเด็กประมาณ 150 คน ต่อ ครู 6 คน
 
เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงริมฝั่งน้ำเงาที่อยู่ไกลที่สุด ระยะทางกว่า 40 กม. จากที่ทำการ อช.แม่เงา ต้องนั่งเรือหางยาวทวนน้ำขึ้นไปไกลกว่า 4 ชม. เนื่องจากอยู่ตอนบนของสายน้ำจึงมีโขดหิน แก่งน้ำและระดับน้ำค่อนข้างตื้นในหน้าแล้งจนเรือเข้าไม่ได้ แต่น้ำในช่วงฤดูนี้จะใสมาก 
 
บ้านสบโขง เป็นจุดที่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลมาสบกับลำน้ำเงา เป็นจุดที่อยู่ตรงรอยต่อสามจังหวัด คือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รอบหมู่บ้านมีทิวทัศน์สวยงาม
 
แวดล้อมด้วยเทือกเขาถนนธงชัย มีหาดทรายและโขดหินเกลี้ยง สามารถกางเต็นท์พักแรมได้ที่ริมน้ำใกล้หมู่บ้าน หรือที่ลานหน้า ร.ร.บ้านสบโขง หากเป็นต้นหน้าแล้งต้นปอกระด้างจะบานเป็นสีส้มไปทั่วทั้งป่า
 
เนื่องจากบ้านสบโขงอยู่ไกลสุดทางท้ายน้ำ หากเป็นหน้าแล้ง เรือหางยาวเข้าไม่ได้ ชาวบ้านจะต้องเดินเท้าออกจากหมู่บ้าน
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านสบโขง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)