บ้านท่าตาฝั่ง แม่น้ำสาละวิน

บ้านท่าตาฝั่ง แม่น้ำสาละวิน

บ้านท่าตาฝั่ง แม่น้ำสาละวิน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

ล่องเรือหางยาว ไปตามสายน้ำสาละวิน บ้านแม่สามแลบ บ้านท่าตาฝั่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
 
บ้านแม่สามแลบ อยู่ในอำเภอสบเมย ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 46 กิโลเมตร มีรถดดยสารประจำทางออกจากแม่สะเรียงทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 14.00 น. บ้านแม่สามแลบเป็นหมู่บ้านริมน้ำ
 
มีชาวพม่า ไทยและแขกอินเดียผิวดำ (กะลา) อาศัยอยู่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของลำน้ำสาละวินและฝั่งพม่าได้   ในอดีตบริเวณนี้เป็นจุดการค้าผ่านแดนที่คึกคักแต่ปัจจุบันซบเซาลงไปเนื่อง จากปัญหาชายแดน
 
นักท่องเที่ยวควรติดต่อสอบถามเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และแจ้งขอเข้าใช้พื้นที่จากที่ทำการอุทยานฯ การล่องเรือตามลำน้ำสาละวินสามารถขึ้นเรือที่หน้าสถานีอนามัยบ้านแม่สามแลบ
 
จุดที่จะล่องเรือ คือ สบเมย เป็นบริเวณที่แม่น้ำเมยมาบรรจบกับน้ำแม่สาละวิน ซึ่งจะล่องตามลำน้ำลงไปทางใต้ใช้เวลาในการเดินทางไป – กลับ ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าเช่าเรือหางยาวประมาณ 1,000 บาท ที่บ้านแม่สามแลบมีบ้านพักให้บริการติดต่อได้ที่ทำการอุทยานฯ
 
บ้านท่าตาฝั่ง ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 30 นาที ราคาค่าเช่าเรือประมาณ 750 บาท จากบ้านแม่สามแลบไปทางทิศเหนือผ่านบ้านชิมูท่า บ้านแม่ปอ บ้านตาฝั่ง มีทัศนียภาพและหาดทรายที่สวยงาม ยาวประมาณ 200 เมตร
 
และมีบ้านพักให้บริการนักท่องเที่ยวด้วย สามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ บ้านแม่เงา บ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด เหมาะสำหรับการนั่งเรือหางยาวเพื่อไปหมู่บ้านต่างๆ ได้ สภาพสองฝั่งยังคงเป็นธรรมชาติที่มีสภาพดี
 
โดยเริ่มจากท่าเรือริมฝั่งน้ำเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเงาถึงบ้านสบโขง ซึ่งจะไม่มีเวลาออกและกลับจากแต่ละหมู่บ้านที่แน่นอน เพราะส่วนใหญ่เป็นเรือที่ใช้ขนผลิตผลการเกษตรออกมาจำหน่ายและระยะทางในการ เดินทางไม่แน่นอน ขึ้นอยู่บ้านปริมาณน้ำในแม่น้ำ
 
หากนักท่องเที่ยวต้องการที่พักติดต่ออุทยานแห่งชาติแม่เงา
Tel Tel: 053683210
บ้านท่าตาฝั่ง แม่น้ำสาละวิน Map บ้านท่าตาฝั่ง แม่น้ำสาละวิน Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: บ้านท่าตาฝั่ง แม่น้ำสาละวิน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)