หมู่บ้านสันติชล

หมู่บ้านสันติชล

หมู่บ้านสันติชล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

หมู่บ้านสันติชล เป็นหมู่บ้านชาวจีนที่อพยพถิ่นฐานมา อยู่ห่างจากตัวอำเภอปายประมาณ 4.5 กิโลเมตร ห่างจากวัดน้ำฮูเล็กน้อย ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การแต่งกาย ภาษา นักท่องเที่ยวนิยมไปชมหมู่บ้าน
 
พร้อมรับประทานอาหารจีนยูนานเป็นอาหารกลางวัน ภายในมี ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชล 77/1 หมู่ 5 ตำบลเวียงใต้ โทร. 08-1024-3982 คุณบุญหล่อ หล่ออริยวัฒน์ บริการอาหาร จำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริการบ้านพักในชุมชน
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: หมู่บ้านสันติชล
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)