บ้านรักไทย

บ้านรักไทย

บ้านรักไทย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

บ้านรักไทย ตั้งอยู่ตำบลหมอกจำแป่ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 44 กิโลเมตร บ้านรักไทย หรือบ้านแม่ออ เป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงชายแดนไทย – พม่า ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่อพยพหนีภัยมาจากทางตอนใต้ของจีน
 
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ บริเวณหมู่บ้านมีทะเลสาบสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ซึ่งยังคงสืบทอดประเพณีไว้หลายอย่าง ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน
 
ลักษณะบ้านบางส่วนเป็นบ้านแบบเก่า ทำจากดินเหนียวผสมฟางข้า รวมทั้งมีร้านอาหาร ตำรับจีนตอนใต้แถบมณฑลยูนนาน จำหน่าย นอกจากนี้ยังสามารถ ชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี ซึ่งมีจำหน่ายในมู่บ้าน เช่น ชาชิง ชิง ชาอู่หลง 
 
ปัจจุบัน บ้านรักไทย มีที่พัก และรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง เช่น ต้าเหล่าซือ สารีสอร์ท เป็นต้น
 
การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับ น้ำตกผาเสื่อ บ้านปางอุ๋ง เส้นทางสูงชัน ควรมีทักษะในกาขับขี่เป็นอย่างดี ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะไปโดยรถโดยสาร มีรถประจำทางไปถึงบ้านรักไทยทุกวัน เป็นรถปิคอัพสองแถว จอดหน้าตลาดสดแม่ฮ่องสอนทุกวัน  
 
ร้านค้า ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านรักไทย หรือบ้านแม่ออ มีการก่อสร้างด้วยบ้านดิน และมีป้ายร้านเป็นอักษรจีน บ้านรักไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
บ้านรักไทย Map บ้านรักไทย Map
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านรักไทย
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

https://www.lovethailand.org/

Photo Gellery(12) https://www.lovethailand.org/

Place Thank you photo(12) from: Nukoolm
● Photographer: Anukool Mernmuang
● Link: facebook.com/Nukoolm
● Ref: pixpros.net
Copyright Photography. (800*500)
View full size images from the photographer.
  • Travel in Muang Mae Hong Son
  • Recommend
  • Gellery
  • Fanpage Lovethailand
  • Travel News
  • Share Lovethailand
Remark Tabs Remark Tabs
Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)