ประเพณีต่างซอมต่อหลวง

ประเพณีต่างซอมต่อหลวง

ประเพณีต่างซอมต่อหลวง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ประเพณีซอมต่อหลวง เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่จัดทำขึ้นในช่วงก่อนวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เดือนกันยายน) เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากสมัยพุทธกาลที่นางสุชาดาได้นำข้าวมธุปายาสไปถวายพระพุทธเจ้าในขณะที่นั่งปฏิบัติธรรมใต้ต้นโพธิ์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้
 
เมื่อถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ประชาชนจะจัดเตรียมสิ่งของเพื่อถวาย เป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธเจ้า เนื่องในงานประเพณีต่างซอมต่อหลวง ซึ่งประกอบด้วย ราชวัตร ตุง โต๊ะวางเครื่องบูชา หน่อกล้วย หน่ออ้อย ดอกไม้ ธูปเทียน ผลไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม เช่น แตงโม ส้มโอ แอปเปิ้ล มะละกอ ฯลฯ และตกแต่งเครื่อง ถวายสำหรับใช้ในงานประเพณีดังกล่าวให้สวยงาม
 
วันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ ตี 2 จะทำพิธีกวนข้าว มธุปายาส โดยผู้ที่ทำพิธีกวนข้าวมธุปายาส จะนุ่งขาวห่มขาว ส่วนผสมของข้าวมธุปายาส ประกอบด้วย ข้าว นม เนย น้ำผึ้ง โดยนำส่วนผสมดังกล่าวมาหุงให้สุกแล้วนำมาปั้นเป็นก้อน จำนวน 49 ก้อน เรียงไว้ในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ เพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้า ในเวลา 05.00 น.
ประเพณีต่างซอมต่อหลวง Map ประเพณีต่างซอมต่อหลวง Map
Tag Tag: ประเพณีต่างซอมต่อหลวงWat Mae Lanoi
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)