พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดหมอกจำแป่

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดหมอกจำแป่

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดหมอกจำแป่

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดหมอกจำแป่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2552 จัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมประเพณีของอดีตจนถึงปัจจุบันไว้
 
และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน ประชุาชนและผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่มีให้เห็นโดยทั่วไป ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตรกรรม เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่น ๆ อีกมากมาย
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดหมอกจำแป่ Map พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดหมอกจำแป่ Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดหมอกจำแป่Wat Mok Cham Pae
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)