ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เดิมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ขึ้นอยู่กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จนกระทั่ง พ.ศ. 2536 จึงแยกออกมาตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
 
เพื่อความสะดวกของราษฎรชาวเขาในการเดินทางมาปรึกษาเรื่องพื้นที่ทำกินและการทำอาชีพการเกษตร โดยการดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นงานส่งเสริมพืชไร่ ข้าวนาดำ พืชกินหน่อ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมไม้ผล พร้อมด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800-1,000 เมตร ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบหุบเขามีความลาดชัน มีพื้นที่รับผิดชอบ 17 หมู่บ้าน 582 ครัวเรือน ประชากรรวม 3,452 คน ประกอบด้วยชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและลั๊วะ  อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศาเซลเซียส
 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงผักชาวเขา เช่น ถั่วแดงหลวง กะหล่ำ ฟักทอง มันฝรั่ง ฯลฯ ชมแปลงผักไม้เมืองหนาว เช่น เสาวรส พลับ พลัม ฯลฯ ชมการทำนาขั้นบันไดของชาวเขาเผ่าละว้า
 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยง ชมพิพิธภัณฑ์บ้านละว้า ภายในจำลองวิถีชีวิต เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และภาพชนเผ่าดั้งเดิมในสมัยพญามังราย ชมหัตถกรรมชาวเขา เช่น ทอผ้า ตีมีด เครื่องจักรสาน เครื่องประดับ ฯลฯ
 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เส้นทางชมธรรมชาติบ้านอมพาย เป็นเส้นทางชมพรรณไม้ ดูนก มีจุดชมวิวที่สวยงาม น้ำตกฮากไม้ใต้ เป็นธารน้ำตกที่มีทิวทัศน์สวยงาม ชมพรรณไม้ป่านานาชนิด สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
 
น้ำตกมะกอก เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สามารถชมได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำสาละวิน ล่องเรือไปตามลำน้ำเพื่อเที่ยวสบเมยหรือหาดทรายต่าง ๆ
 
ของฝากของที่ระลึก ผลไม้เมืองหนาว ผลิตภัณฑ์งานหัตกรรมชาวบ้าน เช่น ผ้าทอ  ผ้าปัก งานตีมีด ฯลฯ
 
ที่พัก-ร้านอาหาร มีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 2 หลัง รับรองได้หลังละ 4-5 คน มีสถานที่กางเต็นท์ และบริการเต็นท์ขนาด 2 คน พร้อมถุงนอน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบำรุงพื้นที่ และไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ ควรเตรียมมาให้พร้อม เมนูแนะนำ ไก่สะเบื้อก
 
การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) มุ่งหน้าอำเภอแม่สะเรียงถึงบริเวณหน้าป้อมตำรวจบ้างกองลอย ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1270 ตรงไป 34 กิโลเมตร จะพบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เส้นทางนี้สามารถใช้รถได้ทุกประเภท
Tel Tel: 053210935
Mobile Mobile: 0857163518
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง Map ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
Last Update Last Update: 2 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)