วัดพระเจ้าใหญ่ (วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ)

วัดพระเจ้าใหญ่ (วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ)

วัดพระเจ้าใหญ่ (วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระเจ้าใหญ่ (วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ) เจดีย์ศรีมหาธาตุ เป็นการก่อสร้างแทนองค์เจดีย์เดิมที่ปรักหักพัง โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นยังมีการบรรจุสิ่งของมีค่าที่ประชาชนในท้องถิ่นนำมาบรรจุลงไปในองค์พระธาตุในขณะที่มีการก่อสร้าง ชื่อองค์เจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐดินเผาจากการสอบความ พระทรงชัย สีลรัฒใน เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เล่าว่าก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 - 2477 ในขณะที่ท่านอายุได้ 17 - 18 ปี ได้ร่วมมือในการก่อสร้าง ลักษณะการก่อสร้างได้เลียนแบบองค์พระธาตุพระนม
 
ลักษณะทั่วไป พระธาตุใหญ่ศรีมหาตุสร้างขึ้นโดยการก่ออิฐคือปูนภายนอกตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นปิดประดับกระจกสีมียอดฉัตร เป็นโลหะวัสดุสำคัญ ที่ใช้ในการก่อสร้างได้จากอิฐและปูนซึ่งได้มาจากกรรมวิธีการยัดโตแบบโบราณกล่าวคือ อิฐได้จากดินในละแวกใกล้เคียงโดย ตั้งเตาเผาภายในวัดใหญ่ศรีมหาธาตุ
 
ส่วนรูปปั้นได้จากการขุดเอาหินปูนที่อยู่ในท้องนาระแวกนั้มาเผากรองให้ละเอียดนำมาผสมกับทรายจากแม่น้ำชีและใช้น้ำประสานจากกาวหนังควาย ที่ได้จากการเคี่ยวหนังวัวควายและยางบง (ต้นบงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มียางเหนียว) โดยนำวัสดุเหล่านี้มาผสมโขลกตำ ให้เข้ากันแล้วจะได้ปูนที่ใช้ในการก่อฉาบ ชาวบ้านเรียกว่า " ปูนคำชะทายโบก " ซึ่งใช้ส่วนผสม ปูน 5 ส่วน ทราย 7 ส่วน น้ำอ้อย 1 ส่วน ยางบง 9 ส่วน
 
รูปทรงขององค์พระธาตุ รูปทรงขององค์พระธาตุได้รับอิทธิพลจากพระธาตุพระนม อำเภอธาตุพระนม จังหวัดนครพนม นั้นคือ มีฐานสี่เหลี่ยมช้อนกันหลายๆ ชั้น รวม 4 ชั้น และมีองค์ระฆัง บัลลังก์ ในส่วนยอด รูปทรงเรียวชลูดจากฐานขึ้นสู่ยอดโดยฐานโดยรอบชั้นที่ 1 ประดับด้วยรูปปั้นพระพุทธรูปและพระสาวกเรียงรายโดยรอบ ชั้นที่ 2 รูปปั้นพระพุทธรูปและพระสาวกประทับยืน ชั้นที่ 3, 4 ทำภาพพระพุทธรูปและพระสาวกเช่นเดียวกัน ขนาดขององค์พระธาตุ (ฐาน 9 เมตร) สูง 16 เมตร
 
ความสำคัญต่อชุมชนและท้องถิ่น พระธาตุใหญ่ศรีมหาธาตุ เป็นปูชนียสถานของคนในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียงให้ความเคารพและศรัทธามาก เนื่องจากเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ และมีความผูกพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่นเป็นเวลายาวนาน
 
และเกิดจากการก่อสร้างของคนในท้องถิ่นเพื่อเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธศาสนา ปัจจุบันประชาชนจะไปทำบุญและไปเคารพกราบไหว้ในวันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่นและเชื่อว่าเป็นสถานทีศักดิ์สิทธิที่คนในท้องถิ่นไปขอพระเช่นเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิโดยทั่ว ๆ ไป จึงเป็นไปสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
 
การเดินทาง สามารถเดินทางได้สะดวกตลาดตลอดทั้งปีด้วยรถยนต์ ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 18 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามถนนสายร้อยเอ็ด - โพนทอง ถึงกิโลเมตรที่ 6 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยางบ้านดอนขี - บ้านหวายหลืม - บ้านพระเจ้า
วัดพระเจ้าใหญ่ (วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ) Map วัดพระเจ้าใหญ่ (วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพระเจ้าใหญ่ (วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(35)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)