วัดเหนือ

วัดเหนือ

วัดเหนือ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเหนือ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บนถนนผดุงพานิชที่ตัดผ่านย่านเก่าแก่ของเมือง วัดเหนือเป็นวัดที่ปรากฏหลักฐานชุมชนโบราณที่พอชี้ให้เห็นว่า บริเวณนี้น่าจะเคยเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนโบราณที่มีอายุกว่า 1000 ปีล่วงมาแล้ว ซึ่งมาจากคำพังเพยที่ว่า "วัดเหนือพร้อมบ้านวัดกลางพร้อมเมือง"
 
นั่นก็เพราะว่าวัดเหนือสร้างขึ้นในตอนที่จังหวัดร้อยเอ็ดยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆ (บ้านกุ่มฮ้าง) แต่วัดกลางนั้นสร้างขึ้นในตอนที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมือง "สาเกตุนคร" ที่เจริญรุ่งเรืองแล้ว
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเหนือ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(35)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)