ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด โครงการดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการเติมปัญญาให้สังคม เป็นการเพิ่มจำนวนแหล่งเรียนรู้ เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการกับวัฒนธรรมของภาคอีสาน ให้กระจายออกไปในเขตภูมิภาค สนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
 
ในบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างมีสารประโยชน์ ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น ตามลักษณะธรรมชาติของเด็ก เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่เพาะปัญญา ปลูกฝังวัฒนธรรมการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และนิสัยการใฝ่รู่อย่างยั่งยืน และมีความเข้าใจในพื้นฐานวัฒนธรรมของตนเองให้เกิดกับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งจะส่งผลต่อความเข็มแข็ง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศโดยลำดับ
 
การแสดงทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงของท้องฟ้าจำลอง, การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) และการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย
 
นิทรรศการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ นิทรรศการข้าวหอมมะลิ, นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, นิทรรศการโลกล้านปี, นิทรรศการเกลือสินเธาว์, นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ, นิทรรศการโลกของพืชและสิ่งแวดล้อม, นิทรรศการพลังงาน (พลังงานทดแทน), นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม, นิทรรศการวิถีแห่งสาเกตุนคร และนิทรรศการเทคโนโลยีแห่งอนาคต
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการศึกษา ฝึกอบรม บรรยาย สาธิต ทดลอง, กิจกรรมประกวด แข่งขัน และกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
 
การเดินทาง 32 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งสนิท อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
Website Website: www.101sci.com
Tel Tel: 043569340
Fax Fax: 043569174
ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด Map ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด Map
Tag Tag: ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งใหม่ ทันสมัย โดดเด่น เน้นเอกลักษณ์ภาคอีสาน
Posted by Pattama Thawee [3 YearAgo]

https://www.lovethailand.org/

Photo Gellery(12) https://www.lovethailand.org/

Place Thank you photo(12) from: Roiet Photo
● Photographer: Joey คนลำแสง
● Link: facebook.com/Roietphoto
● Ref: roietphoto.com
Copyright Photography. (800*500)
View full size images from the photographer.
  • Travel in Thawatshaburi
  • Recommend
  • Gellery
  • Fanpage Lovethailand
  • Travel News
  • Share Lovethailand
Remark Tabs Remark Tabs
Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(35)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)