วัดบ้านเหล่าฮก (วัดโพธิ์เจติยาราม)

วัดบ้านเหล่าฮก (วัดโพธิ์เจติยาราม)

วัดบ้านเหล่าฮก (วัดโพธิ์เจติยาราม)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านเหล่าฮก (วัดโพธิ์เจติยาราม) เป็นอุโบสถเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2375 และบูรณะเมื่อปีพ.ศ. 2464 เป็นศาสนสถานที่ใช้ศิลปะแบบอีสาน ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ชาวบ้านได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นอีกหนึ่งหลัง แต่ยังคงอนุรักษ์รักษาโบสถ์หลังนี้ไว้ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
วัดบ้านเหล่าฮก (วัดโพธิ์เจติยาราม) Map วัดบ้านเหล่าฮก (วัดโพธิ์เจติยาราม) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบ้านเหล่าฮก (วัดโพธิ์เจติยาราม)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(35)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)