วัดเจริญราษฎร์

วัดเจริญราษฎร์

วัดเจริญราษฎร์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเจริญราษฎร์ พระอุโบสถ หรือสิม ภายในวัดเจริญราษฎร์ มีลักษณะก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 3 ห้องมีมุขด้านหน้าและด้านหลัง และมีระเบียงยื่นออกมา ทำเป็นบันไดขึ้น ทั้งสองด้าน ลักษณะหลังคาลดหลั่นกัน 5 ชั้น มุงด้านแป้นเกล็ด (ไม้) ประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นไม้แกะสลัก ภายในมีพระพุทธรูปหินทรายและไม้ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24
 
วัดเจริญราษฎร์ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 131ง วันที่ 28 ธันวาคม 2545 จำนวน 2 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา 
 
สถานที่ตั้ง บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ 4 ตําบลโคกสว่าง อําเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
วัดเจริญราษฎร์ Map วัดเจริญราษฎร์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดเจริญราษฎร์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(35)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)