วัดประตูชัย (บ้านคำไฮ)

วัดประตูชัย (บ้านคำไฮ)

วัดประตูชัย (บ้านคำไฮ)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดประตูชัย (บ้านคำไฮ) สิมวัดประตูชัย กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 14 มกราคม 2541 และดำเนินการบูรณะในปี พ.ศ.2545
 
วัดประตูชัย ชื่อเดิม คือ วัดบ้านไฮ สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2441 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2525 สันนิษฐานว่า สิมเดิมก่อด้วยไม้ ต่อมาราวปี พ.ศ. 2461 ได้มีการปฏืสังขรณ์ขึ้นใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐ ทำฐานยกสูง มีระเบียงทางเดินโดยรอบ หลังคาทำทรงจั่ว 9อนชั้น ซึ่งแต่เดิมมุงด้วยแป้นเกล็ด ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสังกะสี 
 
จิตรกรรมของสิมแห่งนี้ เขียนประดับทั้งภายนอกและภายในโดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยผนังด้านนอกเขียนเรื่องพระเวสสันดรชาดก วรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องสินไช และเรื่องไตรภูมิ เป็นต้น
 
ภายในสิม เขียนภาพพระบถ จำนวนเท่ากับอายุของผู้บริจาคเงินจัดสร้างรูปเขียน สถานที่ตั้ง : วัดประตูชัย บ้านประตูชัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดประตูชัย (บ้านคำไฮ)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(35)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)