ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เจ้าพ่อมเหศักดิ์)

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เจ้าพ่อมเหศักดิ์)

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เจ้าพ่อมเหศักดิ์)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เจ้าพ่อมเหศักดิ์) เจ้าพ่อมเหศักดิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือสืบทอดมาแต่ครั้งบรรพกาล เชื่อว่าสิงสถิตอยู่ที่คูเมืองทางทิศตะวันออกของวัดบูรพาภิราม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด แต่ครั้งโบราณมาสร้างศาลเป็นหอไม้ 3 หลัง อยู่ตรงคูเมืองดังกล่าว
ต่อมาศาลเจ้าพ่อที่สร้างเป็นร้อยปีแล้วนั้นชำรุดทรุดโทรมไปมากไม่เหมาะที่จะเป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาของชาวเมือง
 
ในปี พ.ศ. 2509 ทางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการ นายวิญญู อังคนารักษ์ ร่วมกับเทศบาล มีนายสุทธี โอบอ้อมเป็นนายกเทศมนตรีได้จัดตั้งกรรมการหาทุนสร้างโดยอาราธนาพระครูสิริวุฒิเมธี(พุทธา สิริวุฑโฒ)เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรามเป็นผู้อุปถัมภ์ แต่เงินยังไม่พอ ต้องจัดหาต่อจนกระทั่งปี พ.ศ.2510 จึงได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2510 โดยได้สร้างบริเวณที่ตั้งศาลเป็นอาคารเสริมคอนกรีต ทรงไทย สิ้นค่าก่อสร้างรวม 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2511
 
ชาวร้อยเอ็ดจะเรียกขานขอความสวัสดิมงคลและความคุ้มครองให้ปลอดภัยว่า เจ้าพ่อมเหศักดิ์ และมักเรียกคู่กัน “มเหศักดิ์หลักเมือง” เพื่อระลึกถึงและอธิษฐานขอพรและความคุ้มครอง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2511 นายแปลก สนธิรักษ์ ได้มาอ่านอักขระที่แท่นหิน ซึ่งจารึกไว้ว่า “อักขระนี้อ่านว่า พระมเหศักดานุภาพ” โดยเขียนคำอ่านพร้อมกับลงชื่อวัน เดือนปีกำกับไว้ ชาวร้อยเอ็ดจึงเรียกว่า เจ้าพ่อมเหศักดานุภาพ มาแต่บัดนั้น
 
ส่วนเจ้าพ่อหอด่านประชาชนนับถือในฐานะที่เป็นผู้รักษาหน้าด่าน ด้านทิศตะวันออกของเมือง แต่โบราณมามีหอเจ้าพ่อหอด่านอยู่ที่ทุ่งแสนบุญ (ที่ตั้งของปั้มน้ำมันบางจากบุญแสนปัจจุบัน) เป็นหอที่ตั้งประตูหน้าด่านนอกคูเมือง เยื้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ เมื่อประชาชนไหว้ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์แล้วก็ต้องไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหอด่านด้วย ภายหลังต่อมาชาวร้อยเอ็ดจะทำพิธีอัญเชิญให้มาอยู่รวมกันกับศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ก่อนที่จะสร้างศาลใหม่
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เจ้าพ่อมเหศักดิ์) Map ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เจ้าพ่อมเหศักดิ์) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (เจ้าพ่อมเหศักดิ์)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(35)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)