เสาเจ้าแม่นางหิน

เสาเจ้าแม่นางหิน

เสาเจ้าแม่นางหิน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เสาเจ้าแม่นางหิน ตั้งอยู่บ้านสั้น หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภออาจสามารถ บริเวณโดยรอบเป็นหนองน้ำ เรียกว่าหนองหูลิง แม่นางหิน เป็นหินที่ขุดได้ในหนองหูลิง เป็นศิลาแลง ลักษณะคล้ายเสา ตรงกลางกลวง เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของชาวอำเภออาจสามารถ และบุคคลทั่วไป
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: เสาเจ้าแม่นางหิน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(35)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)