วัดบ้านฝาง

วัดบ้านฝาง

วัดบ้านฝาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านฝาง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2461 พระครูอุดมกิตติประยุต เจ้าคณะตำบลหนองแวง เป็น เจ้าอาวาส ท่านได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำจากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2544
 
ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้พระศาสนา แผนกโรงเรียน พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ภายในวัดมีรอยพระบาทจำลอง ซึ่งบรรจุอยู่ภายในหอรอบพระบาท พื้นที่วัด ประมาณ 5 ไร่เศษ มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์อยู่ภายในวัด มีพระภิกษุ 2 รูป สามเณร 3 รูป เป็นที่ เคารพนับถือของผู้นำและชาวบ้านโดยทั่วไป
วัดบ้านฝาง Map วัดบ้านฝาง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบ้านฝาง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(35)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)