วัดบึงพระลานชัย

วัดบึงพระลานชัย

วัดบึงพระลานชัย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่โบราณ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสังคมปัจจุบัน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางราชการทุกยุคทุกสมัย เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา มีสระชัยมงคลเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ เคยนำน้ำจากสระชัยมงคลไปร่วมงานพระราชพิธีเป็นประจำ มีใบเสมาเก่าแก่สมัยทรารวดี มีศิลาแลงสมัยเมืองฟ้าแดดสูงยาง
 
เป็นศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้นกำเนิดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้นกำเนิดภาษาไทยวิชาชีพและแพทย์แผนโบราณจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระธรรมถึกประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางอบรมเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์พัฒนาจิตใจของจังหวัดร้อยเอ็ด
 
เมื่อ พ.ศ. 2318  พระยาขัติยวงษา(ธน) เจ้าเมืองร้อยเอ็ดได้ชักชวนข้าราชการ พ่อข้าประชาชนถากถางป่าดงพงหญ้า ซึ่งเต็มไปด้วยซากปรักหักพังบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นเป็นวัดและให้ชื่อว่า “วัดบึงพระลานชัย” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกสั้นๆว่า”วัดบึง” พื้นที่ทั่วไปเป็นเนินสูงราบ มีสระน้ำ 1 แห่ง มีไม้ยืนต้นร่มรื่น  
 
ต่อมา พ.ศ. 2430 หลวงสงกรานต์วิศิษฐ์ โดยการสนับสนุนของพระยาขัติยวงษา (เภา ธนสีลังกูร) ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน บูรณฟื้นฟูปฏิสังขรณ์ขึ้นเป็นวัดอีกครั้งหนึ่งและให้ชื่อว่า วัดบึงพระลานชัย
Website Website: www.wb101.org
Tel Tel: 043511190
วัดบึงพระลานชัย Map วัดบึงพระลานชัย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดบึงพระลานชัย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(35)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(1)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)