สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค

สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค

สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Khai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ มีลูกไฟสีแดงอมม่วงพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขง สามารถดูได้ตลอดแนวแม่น้ำโขงของกิ่งอำเภอรัตนวาปี ในวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 11 หรือวันออกพรรษา
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: สถานที่ชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(10)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)