แม่น้ำสงคราม

แม่น้ำสงคราม

แม่น้ำสงคราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Khai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
แม่น้ำสงคราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง มีแพร้านอาหาร และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีวิวทิวทัศน์ที่สวย เป็นเขตกั้นระหว่างจังหวัดหนองคายกับจังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของหมู่บ้านท่ากกแดง มีการเลี้ยงปลาในกระชัง
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: แม่น้ำสงคราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(10)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)