ลำห้วยหลวง

ลำห้วยหลวง

ลำห้วยหลวง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Khai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
ลำห้วยหลวง เป็นลำห้วยขนาดใหญ่ ไหล่ผ่านหลายอำเภอ ระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร มีความลึกประมาณ 4-7 เมตร มีน้ำใสตลอดปี ปลาอาศัยชุกชุม ราษฎรใช้เป็นแหล่งอาหาร มีแพปลาตามลำห้วยเป็นระยะ สองฝั่งมีทัศนียภาพสวยงาม ราษฎรปลูกดอกไม้ พืชสวน ตลอดจนแนว สามารถนั่งเรือพายเดินทางได้ มีเขื่อนกั้นน้ำบริเวณปากลำห้วยที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขง
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: ลำห้วยหลวง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(10)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)