วัดหลวงเจติยาราม

วัดหลวงเจติยาราม

วัดหลวงเจติยาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Khai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหลวงเจติยาราม วัดหลวง หรือวัดหลวงเจติยารามซึ่งยกฐานะเป็นอารามหลวง ซึ่งประวัติพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงในจังหวัดหนองคายนั้นมีจำนวนอยู่มากมาย เช่นหลวงพ่อพระใส หลวงพ่อ,พระเสี่ยง,หลวงพ่อพระเสริม
 
และหลวงพ่อพระสุกที่ได้รับประดิษฐาน ณ วัดหลวงหรือวัดหลวงเจติยาราม ที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จึงขอเชิญทุกท่านได้มานมัสการและรับน้ำพระพุทธมนต์ที่หยดจากยอดองค์หลวงพ่อพระสุกที่หยดออกมาไม่มีวันหมด
วัดหลวงเจติยาราม Map วัดหลวงเจติยาราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดหลวงเจติยาราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(10)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)