วัดศิลาเลข

วัดศิลาเลข

วัดศิลาเลข

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Khai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศิลาเลข ตั้งอยู่ในชุมชนโบราณที่เรียกว่า เวียงคุก ริมแม่น้ำโขงในเขต อ.เมือง จ.หนองคาย เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของนครเวียงจันมาตั้งแต่อดีตราวพุทธศตวรรษที่ 21-22  ตามข้อมูลในจารึกซึ่งพบที่วัดนี้ ระบุว่าสมเด็จพระไชยเชษฐาทรงโปรดให้เจ้าพระยาพลศึกซ้ายสร้างวัดศรีสุพรรณอารามใน พ.ศ.2109 อันเป็นระยะเวลาที่ล้านช้างได้ย้ายราชธานีมายังนครเวียงจันแล้ว ปัจจุบันศิลาจารึกดังกล่าวเคลื่อนย้ายไปรักษาไว้ที่วัดศรีเมือง อ.เมือง จ.หนองคายแล้ว
 
รูปแบบศิลปะ ธาตุหรือเจดีย์ในศิลปะล้านช้างทรงบัวเหลี่ยม อยู่ในแผนผังแปดเหลี่ยม มีร่องรอยการสร้างวิหารคลุมทับส่วนฐานในสมัยหลังกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22
วัดศิลาเลข Map วัดศิลาเลข Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศิลาเลข
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(10)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)