หนองกอมเกาะ

หนองกอมเกาะ

หนองกอมเกาะ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Khai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
หนองกอมเกาะ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ ถูกโอบล้อมไปด้วยหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยน้ำในหนองน้ำถูกนำมาใช้ในการทำการเพาะปลูก ทำนา ดำนาปี นาปรัง และปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์จำพวก วัว ควาย บ้างเล็กน้อย มีการจับปลา เก็บดอกบัวแดงขาย ทำนาบัว เลี้ยงปลา ชุมชนมีรายได้จากแหล่งน้ำประมาณร้อยละ 60 ของรายทั้งหมด 
 
ทุ่งหญ้าหนองกอมเกาะ เป็นทุ่งหญ้าที่มีลักษณะคล้ายกับทุ่งหญ้าในทุ่งแสลงหลวง แม้ว่าในปัจจุบันทุ่งหญ้าแห่งนี้จะยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ แต่ด้วยชื่อเสียงในเรื่องความงดงามของทุ่งหญ้าและสภาพธรรมชาติโดยรอบ
หนองกอมเกาะ Map หนองกอมเกาะ Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: หนองกอมเกาะ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(10)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)