วัดศรีบัวบาง

วัดศรีบัวบาง

วัดศรีบัวบาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Khai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีบัวบาง เป็นวัดที่เก่าแก่ มีพระอุโบสถสวยงาม สถานที่บริเวณวัดร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน
 
พระอุโบสถวัดศรีบัวบาง มีการสร้างบูรณะใหม่เมื่อ พ.ศ. 2496 เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน คือ หลวงพ่อโพนทอง ภายในฝาผนังมีภาพศิลปะของพระพุทธประวัติ ปัจจุบันหลังคามีสภาพทรุดโทรมตามอายุ แต่ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจ และพิธีของพระสงฆ์
วัดศรีบัวบาง Map วัดศรีบัวบาง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศรีบัวบาง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(10)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)