สวนสาธารณะหนองถิ่น

สวนสาธารณะหนองถิ่น

สวนสาธารณะหนองถิ่น

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Khai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 19.00 น.
 
สวนสาธารณะหนองถิ่น สวนสาธารณเพื่อการพักผ่อนและออกกำลัง ของเทศบาล เพื่อประชาชนชาวจังหวัดหนองคายทุกคน ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟเก่า ติดกับวัดมีชัยทุ่ง และเป็นสถานที่จัดงานลอยกระทง (วันเพ็ญเดือน 12) ของจังหวัดหนองคาย
สวนสาธารณะหนองถิ่น Map สวนสาธารณะหนองถิ่น Map
Tag Tag: สวนสาธารณะหนองถิ่น
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(10)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)