บึงหนองคาย

บึงหนองคาย

บึงหนองคาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Khai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 24 ชั่วโมง
 
บึงหนองคาย เป็นบึงใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศดี ลมเย็น บ้านเรือของชาวบ้านยังไม่ค่อยเห็น บริเวณบึงหนองคายเป็นทางลูกรังแคบ ๆ ต้นไม้ยังรกปกคลุมอยู่มาก ถนนส่วนใหญ่ยังเป็นทางเดินของวัว ของควายชาวบ้านที่นำมาปล่อยเลี้ยง
 
ระหว่างการเดินทางก็จะได้สัมผัสกับวิวทิวข้าวตลอดริมทางก่อนถึงบึงหนองคาย รวมถึงการได้สัมผัสกับวิถีการทำนาของชาวบ้าน ซึ่งมีน้อยหลัง การเดินทางนั้นค่อนข้างลำบากเพราะจะมีป้ายบอกทางแค่ริมถนนในตัวเมืองเท่านั้น
 
ซึ่งห่างจากตัวเมืองหนองคายประมาณ 6 กิโลเมตรา ส่วนการเดินทางกว่าจะมาถึงก็ไม่ค่อยแน่ใจได้แต่ถามไถ่จากชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณทางผ่านไปบึงหนองคาย
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: บึงหนองคาย
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(10)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)