ศาลหลักเมืองหนองคาย

ศาลหลักเมืองหนองคาย

ศาลหลักเมืองหนองคาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Khai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศาลหลักเมืองหนองคาย ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ข้างศาลากลางจังหวัดหนองคาย ศาลหลักเมืองหนองคายก่อสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของบรรดาข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ประชาชนจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นอนุสรณ์แห่งความสามัคคี
 
เริ่มทำพิธีพลีไม้เสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 8 ปีเถาะ กฤษ์เวลา 09 นาฬิกา 39 นาที และเริ่มก่อสร้างอาคารศาลหลักเมืองประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โดยพระไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง
 
เมื่อวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2543 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้ายปีมะโรง ฤกษ์เวลา 09 นาฬิกา 19 นาที แล้วเสร็จบริบูรณ์ มีพระราชพิธีสมโภชน์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 11,108,000 บาท 
 
ตัวองค์ศาลจะแบ่งเป็นชั้นล่างเก็บของและส่วนบำรุงรักษา ชั้นบนเป็นส่วนที่ติดตั้งศาลหลักเมือง มีเครื่องยอดของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบจตุรมุข และเรือนยอดเป็นพระธาตุ มีระเบียงล้อมรอบ 4 ทิศ
ศาลหลักเมืองหนองคาย Map ศาลหลักเมืองหนองคาย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: ศาลหลักเมืองหนองคาย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(18)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(10)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)