หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานกระติบต้นคล้า

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานกระติบต้นคล้า

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานกระติบต้นคล้า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Bua Lamphu attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานกระติบต้นคล้า กระติบข้าวเหนียวที่พบเห็นกันบ่อย ๆ ซึ่งสามารถเก็บข้าวเหนียวให้อยู่ได้นานนี้ เป็นผลงานจากภูมิปัญญาของชาวบ้านห้วยฮอก - นาฝาย ซึ่งมีอาชีพจักสานกระติบข้าวด้วยต้นคล้า ท่านใดอยากเลือกซื้อกระติบข้าวเหนียวอย่างดี และสัมผัสกับความอบอุ่นของชาวบ้าน ที่บ้านฮอก - นาฝาย
 
การเดินทาง เส้นทางการเดินทาง กิโลเมตรที่ 8 ทางหลวงสายศรีบุญเรือง - ภูเวียง
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานกระติบต้นคล้า
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(4)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(9)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(1)

Caves Caves(6)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(3)