วัดศรีคูณเมือง

วัดศรีคูณเมือง

วัดศรีคูณเมือง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Bua Lamphu attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีคูณเมือง เดิมชื่อ “วัดคนชุมน้ำออกบ่อ” เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลปะสมัยขอมและละว้า ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นใบเสมาหินภูเขา มีพระอุโบสถอันเก่าแก่และยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ “หลวงพ่อพระไชยเชษฐา” 
 
ชุมชนเป็นที่ตั้งวัดศรีคูณเมืองแห่งนี้ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนโบราณ ไม่มีหลักฐานที่ชัดว่าเป็นคนโบราณเผ่าพันธุ์ใด อยู่อาศัยตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นบ้านเมืองที่เป็นเมืองร้างมานานจนมาปรากฏในประวัติศาสตร์ราว พ.ศ. 2109 สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ ผู้ครองนครศรีสัตนาคนหุต หรือเมืองเวียงจันทน์ ถูกกองทัพพม่ารุกราน เวียงจันทน์แตก
 
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช นำกองทัพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งทัพอยู่ ที่ ภูกูก ดินแดนลี้ลับ คือบริเวณที่เป็นอำเภอสุวรรณคูหาในปัจจุบัน กองทัพพม่าไม่สามารถจะตามตีทัพจับตัวสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชได้เลย พระยาฝ่ามือเหล็กกองลาดตระเวนได้ลาดตระเวนมา พบร่องรอยเมืองเก่า เห็นว่าเป็นไชยภูมิ จึงกราบทูล ให้สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชมาตั้งกองทัพที่บริเวณนี้
 
ทรงปรับปรุงวัดเก่าตั้งชื่อว่าวัดศรีคูณเมือง ชื่อเหมือนกับวัดต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างที่เวียงจันทน์ และเมืองต่างๆริมฝั่งแม่น้ำโขงเหตุการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนไปจนมาถึงตอนต้นสมัยรัตนโกสินทร์ แม่ทัพเมืองเวียงจันทน์พระวอพระตาแตกคอกับผู้ครองนครอพยพครอบครัวไพร่พล
 
มาตั้งอยู่ที่เมืองหนองบัวลุ่มพู เรียกชื่อใหม่ว่านครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน วัดศรีคูณเมือง ก็ยังเป็นวัดในหอในโฮง (วัดในกำแพงเมือง) คนในสมัยก่อนๆจึงนิยมเรียกชื่อวัดศรีคูณเมืองว่า “วัดใน”
วัดศรีคูณเมือง Map วัดศรีคูณเมือง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศรีคูณเมือง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(4)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(10)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(1)

Caves Caves(6)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(3)