บ้านกุดคอเมย และบ้านกุดกวางสร้อย

บ้านกุดคอเมย และบ้านกุดกวางสร้อย

บ้านกุดคอเมย และบ้านกุดกวางสร้อย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nong Bua Lamphu attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.30 น.
 
บ้านกุดคอเมย และบ้านกุดกวางสร้อย เป็นแหล่งที่ขุดค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ โบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุ ลักษณะของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาคล้ายกับวัฒนธรรม บ้านเชียง แหล่งโบราณคดี บ้านกุดคอเมย ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดดู่ บริเวณเชิงภูพานด้านทิศตะวันตก ส่วนแหล่งโบราณคดีบ้าน กุดกวางสร้อย ตั้งอยู่เชิงเขาภูเก้าด้านทิศตะวันออก
 
โบราณวัตถุประเภทเด่น ๆ ที่ชาวบ้านขุดพบเป็นจำนวนมากที่แหล่งโบราณคดีทั้งสองแห่งได้แก่โครงกระดูกคน ภาชนะดินเผา กำไลสำริด กำไลหิน แม่พิมพ์ทำจากหินทราย สำหรับใช้หล่อหัวขวาน สำริด เครื่องมือเหล็ก ลูกปัดแก้ว เป็นต้น จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า แหล่งโบราณคดีทั้งสองแห่งมีวัฒนธรรมที่มี ลักษณะเหมือนกันอยู่ในยุคสมัยเดียวกัน
 
การเดินทาง ไปยังแหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2146 สายหนองบัวลำภู-โนนสัง ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ถึงบ้านหนองแวงแล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดี บ้านกุดกวางสร้อย ใช้เส้นทางการเดินทางเดียวกันกับทางไปแหล่งโบราณคดีบ้านกุดคอเมย ถึงบ้านหนอง แวงแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร
บ้านกุดคอเมย และบ้านกุดกวางสร้อย Map บ้านกุดคอเมย และบ้านกุดกวางสร้อย Map
Tag Tag: บ้านกุดคอเมย และบ้านกุดกวางสร้อย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(4)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(9)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(1)

Caves Caves(6)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(3)