เขาสะเดา

เขาสะเดา

เขาสะเดา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Ratchasima attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เขาสะเดา แหล่งท่องเที่ยวเขาสะเดา บ้านหนองห่าน หมู่ 10 ตำบลหนองหญ้าขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย มีชมรมร่มร่อนแห่งประเทศไทย ได้มาจัดตั้งอยู่บนยอดเขาสะเดาเปิดให้เล่นร่มร่อน เขาสะเดาจึงจัดว่าเป็นจุดเล่นร่มร่อนที่ดีที่สุดในประเทศไทย
 
โดยภูมิประเทศของเขาสะเดาเป็นเนินเขา ด้านทิศตะวันตกของเขาลักษณะเป็นล่องลม มีกระแสลมพัดมาทั้งวัน ทำให้เขาสะเดาจัดเป็นจุดที่ดีที่สุดในประเทศไทยในการการเล่นร่มร่อนและยังสามารถชมวิวที่สวยงาม ถ้าหากยืนอยู่ด้านหลัง(ทิศตะวันตกของเขา) จะสามารถมองเห็นเขื่อนลำตะคลอง
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Mountain (Doi) Group: Mountain (Doi)
Tag Tag: เขาสะเดา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(20)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(5)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(9)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(22)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)