พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย

พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย

พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Ratchasima attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย พระครูวิสุทธิ ประยุตต์ รองเจ้าอาวาสคณะอำเภอห้วยแถลงรูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดประชาคมาราม ท่านมีความคิดว่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ไม่ควรนำออกไปขายหรือจะละเลยทอดทิ้ง เพราะเป็นผลผลิตที่สะท้อนถึงความรู้ความสามารถ ภูมิปัญญา และจิตวิญญาณของบรรพชน
 
จากแนวความคิดดังกล่าวท่านจึงได้สะสมและรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ จากประชาชนในเขตอำเภอห้วยแถลง และท้องถิ่นใกล้เคียง นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดประชาคมาราม เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ของชุมชน ในลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยท่านได้รับความเมตตาจากพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา แนะนำให้ตั้งชื่อพิพิธภัณฑ์ว่า "พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย"
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์สืบสานภูมิปัญญาชาวนาไทย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(20)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(5)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(9)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(22)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)