วัดศิรีอรัญรุกขาวาส (วัดปอแดง)

วัดศิรีอรัญรุกขาวาส (วัดปอแดง)

วัดศิรีอรัญรุกขาวาส (วัดปอแดง)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Ratchasima attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศิรีอรัญรุกขาวาส (วัดปอแดง) เป็นวัดเก่าแก่ประจำตำบลภูหลวง ซึ่งแต่ละปีจะมีพระสงฆ์ เณร และแม่ชี จากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก เดินทางมาทำพิธีปริวาสกรรม ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี และภายในมีรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ ซึ่งชาวบ้านในตำบลและใกล้เคียงได้กราบไหว้ปิดทองทุกวัน วัดมีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านปอแดง ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
วัดศิรีอรัญรุกขาวาส (วัดปอแดง) Map วัดศิรีอรัญรุกขาวาส (วัดปอแดง) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศิรีอรัญรุกขาวาส (วัดปอแดง)
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(20)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(5)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(9)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(22)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)