พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช

พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช

พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Ratchasima attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช เป็นความตั้งใจและยึดมั่นนับจากอดีตเจ้าอาวาสวัดพรหมราช ปัจจุบันคือพระสีหราชสมาจารมุนี (โอภาส นิรุตติเมธี) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (พระธรรมวรนายก) ริเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530
 
ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่ในปัจจุบัน สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. 2544 โดยได้งบประมาณสนับสนุนมาจากกองทุนพัฒนาชุมชนและงบประมาณของวัด ในการจัดแสดงมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาช่วยดูแลในเรื่องข้อมูล 
 
การจัดแสดงนิทรรศการถาวรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเภทสิ่งของที่จัดแสดง หรือวัตถุสะสมอาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผา, โบราณวัตถุ, เครื่องมือการเกษตร, เครื่องมือทอผ้า, เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน, เครื่องแต่งกายและผ้าทอ, เครื่องทองเครื่องเงิน, เครื่องไม้, เครื่องดนตรี เครื่องจักสาน, เงินตรา (ธนบัตร/เหรียญกษาปณ์), หิน, อาวุธ, นาฬิกา เป็นต้น
 
ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ชั้น มีการจัดแสดงทั้ง 2 ชั้น โดยจัดแสดงวัตถุสิ่งของไว้ในตู้ , ชั้นวางและแท่นไม้ วัตถุสิ่งของที่จัดแสดงมีการแบ่งแยกประเภทไว้เป็นกลุ่ม ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงหลัก ดังนี้
 
ชั้นที่ 1
1. ส่วนทิศเหนือประกอบด้วย มุมพระพุทธรูป , ตู้แสดงเครื่องถ้วย เครื่องเบญจรงค์ และเครื่องลายคราม , ตู้แสดงเครื่องลายคราม ตะเกียง กระโถน และกล่อง
 
2. ส่วนกลางทิศตะวันตกประกอบด้วย หน้าบัน , ตู้แสดงอาวุธ, ตู้แสดงชุดน้ำชา, ตู้แสดงเครื่องปั้นดินเผา , ตู้แสดงวัตถุหินทราย, แท่นแสดงเสือลายเมฆ นกเงือกสตัฟฟ์ และแท่นหินทราย , หีบอ้อย และชั้นแสดงหิน
 
3. ส่วนกลางทิศตะวันออกประกอบด้วย ตู้แสดงผ้าทอ , ตู้แสดงเครื่องปั้นดินเผา ตู้แสดงเครื่องถ้วย , ตู้แสดงโลหะ, ชั้นวางเครื่องปั้นดินเผา และแท่นแสดงเครื่องปั้นดินเผา
 
4. ส่วนทิศใต้ประกอบด้วย ตู้แสดงเครื่องปั้นดินเผา, ตู้แสดงเครื่องใช้, โต๊ะและชั้นแสดง เครื่องใช้ และตู้แสดงเครื่องดนตรี
 
ชั้นที่ 2
1. ห้องแสดงพระพุทธรูปและเอกสารโบราณ
 
2. ส่วนกลาง ประกอบด้วย ตู้แสดงพระพุทธรูป , แท่นหินสลัก, ตู้แสดงเงินตรา ตู้แสดงหิน , ตู้แสดงเครื่องปั้นดินเผา, ตู้แสดงเครื่องใช้, ตู้แสดงเชี่ยนหมาก ,ตู้แสดงหอยและเครื่องปั้นดินเผา ในการจัดแสดง วัตถุสิ่งของบางชิ้นมีการทำแผ่นป้ายแสดงข้อมูล ประกอบด้วยชื่อ ที่มาสมัย และหน้าที่ในการใช้งาน แต่เป็นเพียงส่วนน้อย บางชิ้นมีการติดกระดาษแสดงชื่อผู้บริจาค
พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช Map พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์วัดพรหมราช
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(20)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(5)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(9)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(22)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)