วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก

วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก

วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Ratchasima attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่บนดอกบัว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของตำบล เขตเสมาเป็นศาลากลางน้ำ ใช้เป็นสถานที่สำหรับการบรรพชาและอุปสมบท ลักษณะเป็นศาลาทรงไทย สมัยอยุธยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสังขกรรมของพระภิกษุสงฆ์
 
ศาลาทานบารมี สร้างขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2544 ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ก่อนที่จะเข้าไปนั่งสมาธิกันในป่าของวัด
 
ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านดอนหัน ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 บนเนื้อที่ทั้งหมด 103 ไร่ ใช้เป็นสถานที่ในการอบรม วิปัสสนากรรมฐาน บวชชีพราหมณ์ บวชสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน เป็นสนามสอบนวกะภูมิช่วงเทศกาลเข้าพรรษา สนามสอบธรรมของแม่กองธรรมนามหลวง สำหรับนักธรรมชั้นตรี โท เอก และธรรมศึกษาของอุบาสก อุบาสิกา เป็นประจำทุกปี ภายในวัดบริเวณวัดป่าบ้านดอนหัน - กุดจอก จะมีต้นไม้นานาชนิดมากมาย มีสภาพร่มรื่น เหมาะสำหรับนั่งสมาธิ
วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก Map วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(20)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(5)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(9)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(22)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)