ปราสาทบ้านปรางค์

ปราสาทบ้านปรางค์

ปราสาทบ้านปรางค์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Ratchasima attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 07.00 - 18.00 น.
 
ปรางค์บ้านปรางค์ เป็นปรางค์ขอมสร้างด้วยศิลาแลง องค์เดียวโด ๆ มีอายุใกล้เคียงกับปรางค์ประธานของปราสาทหินพิมาย คือประมาณครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 17 ลักษณะปรางค์ส่วนบนชำรุดคงเหลือตัวเรือนธาตุกับส่วนบนอีกหนึ่งชั้น เมื่อเทียบกับปรางค์ขอมที่อื่นจัดว่ามีสภาพดี ด้านทิศตะวันออกมีซุ้มหน้าต่างเปิดทั้งสองข้าง ส่วนบนชำรุดแต่แสดงถึงการเข้ากรอบประตูด้วยหินทรายทรวดทรงที่เหลือ แสดงลักษณะเหมือนปราสาทหินพิมาย
 
มีกำแพงแก้วล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีทางเข้าด้านหน้าไม่มีซุ้มประตูหรือโฆปุระ หินที่ก่อกำแพงแก้วน่าจะเป็นหินที่พังลงมา แล้วมีครั้งหนึ่งในสมัยโบราณไดด้มีการนำหินมาก่อกำแพงแก้วรอบนอกอีกชั้นหนึ่ง เป็นแนวสระน้ำยาวขนานเหนือใต้กับปรางค์ ปรางค์บ้านปรางค์แห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 ลงวันที่ 27 กันยายน 2479 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา
ปราสาทบ้านปรางค์ Map ปราสาทบ้านปรางค์ Map
Tag Tag: ปราสาทบ้านปรางค์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(20)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(5)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(9)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(22)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)