ป่าชุมชนหนองหลักศิลา

ป่าชุมชนหนองหลักศิลา

ป่าชุมชนหนองหลักศิลา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Ratchasima attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
ป่าชุมชนหนองหลักศิลา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี แะป่าดงอีจานใหญ่ มีสภาพป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าขนาดเล็กหลายชนิด ของป่าและพืชสมุนไพรนานาชนิด มีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ ไม้ที่พบมากเป็นไม้เต็ง รัง และประดู่
 
และยังมีผาสราญรมย์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผาหินเพิง ปฏิมากรรมธรรมชาติที่มีหินรูปร่างต่าง ๆ ทับซ้อนกันอยู่ บ่อลิง เป็นบ่อน้ำผุดขึ้นกลางลานหิน และหลักศิลาโบราณเก่าแก่คู่บ้านหนองหลักศิลา
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ป่าชุมชนหนองหลักศิลา
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(20)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(5)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(9)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(22)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)