อาคารแสดงวีรกรรมท้าวสุรนารี

อาคารแสดงวีรกรรมท้าวสุรนารี

อาคารแสดงวีรกรรมท้าวสุรนารี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Ratchasima attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: วันอังคาร – วันอาทิตย์
เวลาเปิดทำการ: 09.00 – 18.00 น.
 
อาคารแสดงวีรกรรมท้าวสุรนารี ตั้งบนถนนชุมพล บริเวณสวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2533 โดย ฯพณฯพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธาน การก่อสร้างอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี เป็นมติของข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร พ่อค้า และประชาชน เห็นพ้องต้องกันที่จะก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้น 
 
เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของท่านท้าวสุรนารี เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวโคราช อนุชนรุ่นหลังได้ซาบซึ้งในประวัติศาสตร์ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาวโคราช 
 
การดำเนินการก่อสร้างอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารีใช้งบประมาณก่อสร้าง ประมาณ 30 ล้านบาท โดยจังหวัดได้ดำเนินการจัดหาเงินทุนค่าก่อสร้างได้เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค การก่อสร้างอนุสรณ์สถานวีรกรรมท้าวสุรนารี ได้รับความร่วมมือจากกรมศิลปากร ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เดินทางมาพิจารณาสถานที่และประชุมปรึกษารายละเอียด การก่อสร้าง 
 
และได้มอบหมาย นายประเวศ ลิมปรังษี ผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณะศิลปะวัตถุ กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ เป็นสถาปนิกออกแบบก่อสร้าง ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาได้มอบให้เทศบาลนครนครราชสีมาดูแล ภายในอาคารวีรกรรมท้าวสุรนารี จัดให้มีระบบการแสดง เสียง สี เสียง ที่สวยงาม 
ชวนให้เกิดจินตนาการถึงภาพวีรกรรมอันห้าวหาญของท่านท้าวสุรนารี และบรรพบุรุษชาวโคราช ซึ่งได้รักษาเอกราชให้แก่ชาติไทย ใช้เวลาชม 15 นาที เปิดแสดงวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
Tag Tag: อาคารแสดงวีรกรรมท้าวสุรนารี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(20)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(5)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(9)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(22)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)