กำแพงเมืองเก่า

กำแพงเมืองเก่า

กำแพงเมืองเก่า

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Ratchasima attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
กำแพงเมืองเก่า เมื่อปี พ.ศ. 2541 ภายใต้การดำเนินโครงการเมืองคุณย่าน่าอยู่ โดยคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณคูเมืองชั้นใน ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีอาคารที่ทำการและบ้านพักเจ้าหน้าที่อยู่ริมคูเมืองให้ทำการรื้อย้ายอาคารออกจากบริเวณดังกล่าว 
 
เพื่อทำการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความร่มรื่น สวยงาม และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการอนุรักษ์เมืองเก่าบนพื้นที่ที่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และในขณะที่มีการรื้อย้ายอาคารของหน่วยป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ 1 บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง ( ตรงข้ามโค้งวัดศาลาลอย ) ถนนพลแสน 
 
ได้มีการขุดพบแนวของก้อนศิลาแลงเรียงตัวกัน จากตำแหน่งที่พบสันนิษฐานเบื้องต้นว่า แนวศิลาแลงดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างที่เป็นแนวฐานของ กำแพงเมืองและที่ตั้งป้อมปราการของเมือง เมื่อได้มีการขุดค้นทางโบราณคดียังได้พบโบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผา เนื้อดิน เศษภาชนะดินเผาซึ่งเป็นเครื่องถ้วยสุโขทัยแบบเคลือบเขียว 
 
ซึ่งในการประมาณอายุสมัยของการสร้างกำแพงเมือง คาดว่าคงสร้างขึ้นหลังพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ดังนั้นเพื่อให้มีการศึกษาหลักฐานที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของเมืองที่มีความ ชัดเจนมากขึ้น จึงได้มีการขอความร่วมมือจากสำนักงานโบารณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 9 กรมศิลปากร 
 
เพื่อทำการออกแบบการบูรณะกำแพงเมืองนครราชสีมา โดยใช้งบประมาณดำเนินการจากเทศบาลนครนครราชสีมา จากงานออกแบบของกรมศิลปากรจึงทำให้เกิดเป็น “โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมืองนครราชสีมา“ การดำเนินงานในโครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,820,000 บาท
กำแพงเมืองเก่า Map กำแพงเมืองเก่า Map
Tag Tag: กำแพงเมืองเก่า
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(20)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(5)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(9)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(22)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)