พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Ratchasima attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: วันจันทร์-ศุกร์
เวลาเปิดทำการ: 8.30 - 16.30 น. 
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ตั้งอยู่ใกล้ปราสาทหินพิมาย เริ่มแรกเป็นบริเวณที่ทำการของหน่วยศิลปากรที่6 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2507 กรมศิลปากร ทำการขุดแต่งบูรณะปราสาทหินพิมาย จึงได้ใช้เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่ง
 
รวมทั้งเก็บรักษาโบราณวัตถุอื่น ๆ ที่ได้จากจังหวัดที่หน่วยศิลปากรดูแลรับผิดชอบ เมื่อโบราณวัตถุมากขึ้น จึงได้เปิดจัดแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง โดยตั้งชื่อว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ย้ายไปสังกัดกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปี พ.ศ.2518
 
โบราณวัตถุจัดแสดงอยู่ในอาคาร 4 หลัง แบ่งเป็น 2 สมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,000-1,500 ปี และสมัยประวัติศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ สมัยของศิลปะทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-16 และสมัยของอิทธิพลศิลปะเขมร อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-18 ส่วนใหญ่เป็นทับหลังและส่วนประกอบต่าง ๆ ของโบราณสถาน
 
เวลาเปิดให้บริการ 8.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ เวลาปิดให้บริการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์(เฉพาะสำนักงาน) บริการนำชม บรรยายนอกสถานที่ บริการด้านเอกสาร ข้อมูล บริการให้ยืมสไลค์ ไม่เก็บค่าเข้าชม
 
การเดินทาง จากจังหวัดนครราชสีมาไปยังอำเภอพิมายทางถนนมิตรภาพ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ประมาณ 50 กม. จะมีไฟแดงให้เลี้ยวขวาไปยัง อ.พิมาย ทางสาย 206 อีกประมาณ 10 กม.ขับตรงไปจะพบพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายติดถนนทางด้านซ้ายมือ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย Map พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(20)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(5)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(4)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(30)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(8)

Waterfalls Waterfalls(9)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(2)

Flower Field Flower Field(1)

River, Canal River, Canal(7)

Bays and Beaches Bays and Beaches(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(22)

Waterpark Waterpark(2)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(6)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)