ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ ณ้อ กะเลิง

ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ ณ้อ กะเลิง

ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ ณ้อ กะเลิง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Phanom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ ณ้อ กะเลิง ราษฎรตำบลนาขมิ้นร่วมกับองคการบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ ญ้อ กะเลิง ขึ้นที่บ้านโคกนาดี หมู่ 6 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทั้ง 3 เผ่าให้คงอยู่ถึงลูกหลานต่อไป เพราะตำบลนาขมิ้นมีราษฎร 3 เผ่า ดังกล่าวนี้อาศัยอยู่มาเป็นเวลาช้านาน เหมาะแก่การอนุรักษ์เอาไว้
ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ ณ้อ กะเลิง Map ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ ณ้อ กะเลิง Map
Tag Tag: ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ ณ้อ กะเลิง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(23)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)