พระพุทธบาทเวินปลา

พระพุทธบาทเวินปลา

พระพุทธบาทเวินปลา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Phanom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระพุทธบาทเวินปลา เป็นร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบราณสถาน จากตำนานอุรังคธาตุ (ตำนานพระธาตุพนม) กล่าวว่า พระบาทเวินปลา เป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ประทับไว้บนโขนหินกลางแม่น้ำโขง ซึ่งประทับไว้ตามคำขอของพญาปลาที่ขอรอยพระบาทไว้เป็นที่สักการะ ซึ่งจะมีการจัดงานนมัสการรอยพระบาทเป็นประจำทุกปี ในระหว่างวันที่ 12-14 เมษายนของทุกปี
พระพุทธบาทเวินปลา Map พระพุทธบาทเวินปลา Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: พระพุทธบาทเวินปลา
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(23)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)