วัดโพธิ์คำ

วัดโพธิ์คำ

วัดโพธิ์คำ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Phanom attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิ์คำ สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุ สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญ ที่แสดงถึงสถานภาพของชุมชน สถาปัตยกรรมบางแห่งมีลักษณะโดดเด่นสวยงามอาคารบางแห่ง ในจังหวัดนครพนม มีรูปแบบของอาคารที่นิยมสร้างในประเทศอาณานิคมของตะวันตก เช่น ลาว เขมร เวียดนาม และแพร่ความนิยมเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงเช่นกัน
 
อาคารประเภทนี้จะสร้างอยู่ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2440 – 2460 มีทั้งอาคารสถานที่ราชการ บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โบสถ์ (สิม) กุฏิ และศาลาการเปรียญ เช่น
 
สิมทึบก่ออิฐปูนฐานไม่สูง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หลังคาทรงจั่ว เดิมมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบ ปัจจุบันมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบ หน้าบันมีลายปูนปั้นรูปเทพนม ในซุ้มโค้งด้านหลังประดับกระจก
 
บันไดขึ้นด้านหน้าด้านเดียว ราวบันไดนาคปูนปั้น กรอบประตูหน้าต่างทำเป็นซุ้มวงโค้ง ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติพระมาลัย รามเกียรติ์ ภาพบุคคลขี่ม้าแต่งกายแบบตะวันตก สร้างโดยช่างญวน พร้อมพระเณรและชาวบ้านน้ำก่ำ
วัดโพธิ์คำ Map วัดโพธิ์คำ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโพธิ์คำ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Library Library(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(23)

Church Church(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(11)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(3)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)